Multimedialne programy edukacyjne dla dzieci

Multimedialne programy edukacyjne dla dzieci 

Obecnie komputery pomagają nam niemalże w każdej dziedzinie życia. Umiejętność ich wykorzystania to ważna część wykształcenia wszystkich ludzi. W szkołach znajdują się komputerowe pracownie, z których uczniowie mogą korzystać nie tylko podczas lekcji informatyki, ale także często na innych przedmiotach. Współczesny pedagog celem zrealizowania dydaktycznych zadań stosuje obok środków tradycyjnych, także technologię informacyjną. Nauczanie wspomagane komputerowo stosowane podczas lekcji umożliwia nie tylko rozwijanie umiejętności informatycznych. Ponadto multimedialne programy edukacyjne dla dzieci, stwarzają bardzo dobre warunki do rozwijania się twórczego myślenia u najmłodszych. 

Komputer jako środek dydaktyczny – zasady 

Nauczyciele stosujący komputery w roli środka dydaktycznego, muszą przestrzegać poniższych zasad: 

  • z wybranego edukacyjnego oprogramowania trzeba skorzystać wówczas, kiedy będzie ono niezbędne do osiągania celów danej lekcji,
  • treści przekazywane przy pomocy komputera winny być związane w sposób bezpośredni z lekcją, 
  • programy edukacyjne trzeba starannie wybierać (dobre programy pobudzają wyobraźnię dzieci, są poprawne pod względem merytorycznym oraz rzeczowym, są atrakcyjne dźwiękowo i rzeczowo, zawierają zadania z elementami oceny oraz zabawy), 
  • czas pracy z komputerami winien być w dokładny sposób zaplanowany, 
  • używane programy mają umożliwić zindywidualizowanie nauczania (tego typu programy winny zawierać wielopoziomową strukturę dobraną do różnorodnych intelektualnych umiejętności dzieci), 
  • nie ograniczać się do skorzystania na wybranej lekcji tylko z komputerów, niemniej próbować je łączyć z innego typu dydaktycznymi środkami,
  • zaplanowane do wykorzystania na wybranej lekcji programy winny być sprawdzane wcześniej przez pedagogów. 

Multimedialne programy edukacyjne – co je wyróżnia? 

Przełomowe edukacyjne programy są obecnie bardzo istotną częścią nauki w przedszkolu czy też szkole podstawowej. Są interaktywne, dzięki czemu ułatwiają przyswajanie wiadomości. Multimedialne edukacyjne programy są więc idealnym elementem podczas codziennej pracy każdego z nauczycieli, który pragnie uczyć w ciekawy i interesujący sposób. Są one bardzo intuicyjne podczas obsługi, ale także obejmują szeroką tematykę. Dzięki czemu skorzystać i cieszyć się nimi mają szansę niemalże wszyscy nauczyciele. 

Jedną z istotniejszych cech tego rodzaju programów, jest ich łatwość i elastyczność użytkowania. Celem ich uruchamiania konieczna jest bowiem przeglądarka internetowa, albo też tablica interaktywna. Ponadto, dają one również nauczycielom opcję drukowania gotowych testów czy też zadań. Dzięki czemu można wykorzystać ich bogactwo nawet tradycyjnymi metodami – posługując się długopisem. 

Programy edukacyjne – dlaczego warto?

Bez wątpienia tego rodzaju dydaktyczne pomoce są bardzo zróżnicowane i mogą odpowiadać różnym oczekiwaniom. Przykładowymi programami są między innymi te związane z uczeniem się programowania. Przystosowuje się je do możliwości i umiejętności danych dzieci, zatem nie trzeba się obawiać o poziom ich trudności. Warto także podkreślić, iż zwykle można je regulować, co może znacząco wpłynąć na komfort pracy w większej grupie. Ponadto, tego typu edukacyjne programy multimedialne przeznaczone dla najmłodszych, bardzo dobrze rozwijają u nich umiejętności logicznego myślenia, które na pewno przydają się w następnych latach nauczania, a później w zawodowej pracy. Zatem można powiedzieć, że ich działanie jest długofalowe. 

Comments are closed.