Test trzecioklasisty- jak się do niego przygotować? Z pomocą przychodzi trzecioteścik.

Słowa test, sprawdzian czy egzamin kojarzą się ze stresem i czymś trudnym. Oczywiście, tak negatywnych emocji warto oszczędzić tym najmłodszym dzieciom, które dopiero rozpoczynają swoją długą drogę edukacji. Warto jednak mieć na uwadze to, jak ważne jest zweryfikowanie poziomu umiejętności ucznia i wskazanie obszarów, nad którymi musi jeszcze popracować. W tym właśnie pomaga tak zwany test trzecioklasisty. Test ten niesie ze sobą wiele korzyści. Trzeba podkreślić to, że jest nieobowiązkowy, aczkolwiek zaleca się go przeprowadzić. Sprawdzian tego typu można więc dowolnie przeprowadzić, wybierając czas, liczbę zadań i ich rodzaj. 

Jak wygląda test trzecioklasisty?

Test trzecioklasisty bada umiejętności uczniów, którzy właśnie kończą tak zwaną edukację wczesnoszkolną, tym samym uzyskując promocję do 4 tej klasy. Dzięki niemu można sprawdzić to, czego w ciągu trzech lat szkoły nauczyli się uczniowie. Test weryfikuje ich poziom wiadomości i nabyte umiejętności. Ponadto przeprowadzenie takiego egzaminu uczy młodego człowieka sprawności rozwiązywania testów i przygotowuje go do tego typu sprawdzianów. Egzamin trzecioklasisty przynosi korzyści zarówno nauczycielom, jak i dzieciom. Widząc jego wyniki uzyskuje się jasny obraz tego, co jeszcze trzeba poćwiczyć czy ustalić. Co ważne, wyniki testu nauczyciel może przeanalizować z uczniami. Test trzecioklasisty trwa 45 min, zarówno jeśli chodzi o część z języka polskiego, jak i część matematyczną. Ponadto uwzględniana jest 15-minutowa przerwa. Zazwyczaj w szkołach wymagany jest do niego galowy strój. Oprócz tego uczniowie są informowani o tym, że test będzie miał wpływ na ocenę końcową.

Jakie są zalety wykonania testu trzecioklasisty?

Test trzecioklasisty daje wiele korzyści. Przystąpienie do tego sprawdzianu bardzo dokładnie podsumowuje zdobytą w ciągu kilku lat wiedzę. Egzamin na koniec trzeciej klasy weryfikuje też wypracowane dotychczas kluczowe umiejętności. Jest wskazówka dla nauczycieli, rodziców i samych uczniów, dotyczącą tego, na jakimi aspektami należy popracować. Ponadto test trzecioklasisty ocenia skuteczność oraz efektywność nauczania.

Co to są Trzecioteściki?

Wiedząc o tym, że zbliża się test na zakończenie trzeciej klasy, warto się do niego odpowiednio przygotować. W tym właśnie pomoże tzw. trzecioteścik. Czym jest dokładnie trzecioteścik? Jest to zbiór różnorodnych zadań oraz ćwiczeń, których celem jest sprawdzenie wiedzy oraz kompetencji uczniów uczęszczających do 3 klasy szkoły podstawowej. Trzecioteściki jest to cały zbiór 3 różnych testów. Znaleźć w nich można kilkadziesiąt zadań, które dobrze weryfikują nabytą wiedzę i umiejętności najmłodszych uczniów. Warto dodać, że każdy trzecioteścik jest zgodny z podstawą programową oraz dostosowany do umiejętności, jakie uczniowie powinni nabyć na danym etapie nauki. Zadania przedstawione w książkach dotykają kilku obszarów edukacji: społeczno-przyrodniczych, kompetencji polonistycznych, matematycznych.  Trzecioteściki to świetne uzupełnienie nauki, jak i jej weryfikacja. Autorem publikacji jest Katarzyna Zioła-Zemczak, a książka dedykowana jest dzieciom w wieku od 9 do 11 lat.

Jakie są zalety Trzecioteścików?

Książki te mają wiele atutów. Po pierwsze pozwalają na samodzielną naukę ucznia oraz utrwalanie wiedzy zdobytej w ciągu 3 pierwszych klas szkoły podstawowej. Trzecioteściki to znakomity sposób na przygotowanie do przeprowadzanych testów. Korzystanie z nich daje uczniowi pewność tego, że dobrze opanował materiał. Książki te utrwalają zasady gramatyki, interpunkcji i ortografii. Są też źródłem praktycznych wiadomości. Ćwiczą też koncentrację, zdolność logicznego myślenia i spostrzegawczość.

Comments are closed.