Wspomaganie terapii w zespole Aspergera

Zespół Aspergera nie jest chorobą, także nie można go wyleczyć. Można natomiast wprowadzić terapię oraz odpowiednie zmiany w najbliższym otoczeniu tak, aby ułatwić osobie z Aspergerem funkcjonowanie w społeczeństwie. Jak to zrobić?

Najpopularniejsze metody terapii

Jak najszybciej po uzyskaniu diagnozy , powinno rozpocząć się odpowiednią terapię dziecka. Do jednych z najczęściej wybieranych form terapii dziecka z Zespołem Aspergera (sprawdź) należą: Trening Umiejętności Społecznych (TUS) oraz terapia Integracji sensorycznej (SI), bardzo dobre efekty przynosi również terapia grupowa oraz indywidualna. Jednak należy pamiętać o tym, że aby jak najlepiej wspomóc dziecko, powinno wybierać się całościowe metody terapii. Nie wystarczą same zajęcia doskonalące umiejętności społeczne dziecka, gdy będzie miało ono problem z integracją sensoryczną.

Domowa kontynuacja terapii

Aby terapia przynosiła jak najlepsze efekty trzeba rozszerzyć ją na wiele środowisk. Ważne jest, żeby również w domu przygotować dla dziecka pomoce, które ułatwią poznawanie świata oraz pomogą mu ćwiczenie umiejętności wypracowanych podczas zajęć ze specjalistami.

W tym celu warto zaopatrzyć się w gumowe kulki z wypustkami do masażu, piasek kinetyczny czy też przygotować własną ścieżkę sensoryczną, które posłużą jako pomoc do Integracji Sensorycznej.

Chcąc ćwiczyć z dzieckiem różne sytuacje społeczne warto kupić odpowiednie książki dla dzieci z zespołem Aspergera. W sposób zrozumiały dziecku zapoznają go z różnymi sytuacjami życia społecznego. Może to być świetna okazja do zajęć domowych, które wspomagają terapię.

Comments are closed.