Wydawnictwo Naukowe Scholar – wieloletni wkład w naukę

Wydawnictwo Naukowe Scholar jest przedsiębiorstwem prestiżowym, które cieszy się wieloletnią tradycją. Zostało założone przez Jacka Raciborskiego, polskiego socjologa i profesora Uniwersytetu Warszawskiego, w 1991 r. Jacek Raciborski kieruje wydawnictwem po dziś dzień.

Wkład wydawnictwa w naukę

Wydawnictwo może poszczycić się znacznym wkładem w rozwój polskiej nauki, a to za sprawą przedsięwzięć, których się podejmuje. Jednym z większych przedsięwzięć w zakresie wydawnictwa podręczników akademickich było wydanie przez Scholar „Wykładów z psychologii” pod redakcją profesora Jerzego Brzezińskiego. Projekt zakłada wydanie 20 tomów wykładów, z czego drukiem ukazało się już 17 części. Ogólnie na dorobek wydawnictwa składa się ponad 1100 tytułów publikacji naukowych obejmujących przede wszystkim dziedziny takie jak socjologia, psychologia, stosunki międzynarodowe, nauki polityczne, regionalistyka, filozofia, historia, prawo i ekonomia. Jak z tego wynika, Wydawnictwo Naukowe Scholar (którego pozycje dostępne są np. na ksiegarnia.pwn.pl)poświęcone jest przede wszystkim propagowaniu nauk humanistycznych.

Przykładowe tytuły i autorzy

Poza wcześniej wskazaną publikacją, w dorobku wydawnictwa, tj. „Wykładów z psychologii”, Scholar zrealizował również nakład „Wykładów z socjologii” czy „Humanistyka Europejska” obejmująca dzieła m.in. Urlicha Becka, Petra Sloterdijka, Pierre’a Bourdieu czy Maksa Horkheimera. Ponadto, w wydawnictwie publikowali m.in. Radosław Markowski, Henryk Domański, Jadwiga Staniszkis, Roman Kuźniar i wielu innych. Wydawnictwo cieszy się dużym powodzeniem, szczególnie, że kierunek jego pracy nie obejmuje wyłącznie publikowania polskich dzieł na polski rynek, ale dzięki przekładom z polskiego na anielski i z języków obcych na polski, udostępnia wybitne dzieła światowej literatury naukowej polskim odbiorcom oraz propaguje dorobek polskiej nauki na rynkach zagranicznych.

Comments are closed.