Komunikacja alternatywna, czyli sposoby na wykluczenie komunikacyjne

Komunikować można się na wiele sposobów, z których najprostszym sposobem jest oczywiście nasza mowa. Osoby, które z jakichś względów nie mogą porozumiewać się w ten właśnie sposób, są wykluczone komunikacyjnie, a to niesie szereg negatywnych skutków.

Dlatego powstała komunikacja alternatywna.

Skutki wykluczenia komunikacyjnego

Osoby dotknięte tym zjawiskiem odczuwają wiele negatywnych skutków. Konsekwencje widoczne są na wielu płaszczyznach, między innymi rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, a bywa również że fizycznym. Niezmiernie ważne jest, aby w ich przypadku zastosować inne metody i techniki, które pozwolą na zaadaptowanie się w środowisku społecznym. Skąd bierze się wykluczenie komunikacyjne? Może być wywołane różnymi chorobami, dysfunkcjami, w wyniku których osoby te nie mogą lub nie potrafią komunikować się werbalnie z otoczeniem lub są niezrozumiali dla innych osób.

Na czym polega komunikacja alternatywna?

Są to sposoby i metody, które wspomagają i pomagają osobom, u których występują problemy z naturalną komunikacją werbalną. Dzięki niej osoba, która pozbawiona jest możliwości tradycyjnego porozumiewania się, może zakomunikować swoje potrzeby i emocje. Może odbywać się to przede wszystkim w systemie:
– manualnym
– graficznym
– dotykowym
– łączonym

Dobór odpowiedniego systemu i metody to zadanie dla różnego rodzaju specjalistów. Poprzez różnego rodzaju badania i pracę z pacjentem wybiera się sposób, który według specjalistów odniesie najlepsze efekty i pozwoli takiej osobie zaistnieć w świecie, który do tej pory był niedostępny.

Comments are closed.