Książki o zarządzaniu zasobami ludzkimi- sposobem na uzupełnienie merytorycznych braków w procesie zarządzania firmą

Prowadzenie własnej firmy wymaga ciągłego doszkalania się.i kształcenia. Tutaj mowa nie tylko o umiejętnościach praktycznych, ale i podbudowie teoretycznej. W tym drugim przydadzą się książki o zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Zarządzanie zasobami ludzkimi książki-co się można z nich dowiedzieć?

Po pierwsze, jak organizować pracę zespołu, by była efektywniejsza. Po drugie są w niej zawarte techniki motywujące, które pozwalają wydobyć na światło dzienne potencjał, każdego z pracowników. Po trzecie jest w nich napisane, jak zachęcić podwładnych do tego, by sami zgłaszali swoje autorskie pomysły na temat lepszej organizacji pracy.

Czy książki o zarządzaniu zasobami ludzkimi mają przełożenie na rzeczywistość?

Po części tak. Nawet pracodawcy nie zaszkodzi, gdy poczyta sobie o asertywnym i indywidualnym podejściu do pracownika. I choćby skutkiem owej lektury była tylko poprawa jakości rozmowy i podejścia do spraw pracowniczych. Warto podsunąć je pod nos przełożonemu. Może one skłonią go do głębszej analizy.

Czy książki o zarządzaniu kapitałem ludzkim mogą wpłynąć na polepszenie kondycji firmy?

Naturalnie. W końcu jest w nich wiele na temat tego, by w sposób przemyślany i pokojowy skłonić kadrę pracowniczą do bardziej owocnej i wydajniejszej pracy. Już sam ten fakt przemawia za ich kupnem. Książki te są oparte o doświadczenia wyłącznie polskich przedsiębiorców. Mają więc przełożenie na nasz rynek.

Wiele pozycji książkowych dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi można znaleźć na Ibuk.pl.

Comments are closed.