audiobook

Ciągły szum

Mieszkając poza granicą rodzinnego kraju otacza nas ciągły szum. I to szum często przez nas niezrozumiały. Warto szum przełożyć na...